ขอบคุณโอ๊ตปราโมทย์ ที่เลือกใช้กระเป๋า Billingham รุ่น Hadley One ในรายการวันละม้วน

#วันละม้วน #Rookiesnap #โอ๊ตปราโมทย์ #OatPramote