อุปกรณ์ที่ใช้ 

Camera Mode:ND Filter: RealPro ND500 Shutter Speed: 20 seconds

ISO: 50 Aperture: F13 Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND500  Shutter Speed: 59 seconds
ISO: 160  Aperture: F7.1 Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND500  Shutter Speed: 57 seconds
ISO: 50  Aperture: F10  Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND100  Shutter Speed: 0.6 seconds
ISO: 50  Aperture: F9  Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND500  Shutter Speed: 25 seconds
ISO: 50  Aperture:  F16  Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

เปรียบเทียบโดยใช้ฟิลเตอร์ที่แตกต่างกัน 2 ตัว ด้านซ้ายถูกถ่ายโดยใช้ RealPro ND100

โดยมีการตั้งค่าที่ ISO 160, F5 และชัตเตอร์ที่ 1.6 วินาที ในขณะที่ด้านขวาถูกถ่ายด้วย RealPro ND500 ด้วยการตั้งค่าที่ ISO 50,F16 และที่ 30 วินาที

RealPro ND 500 ISO 50, F2.8 และชัตเตอร์ที่ 1.3 วินาที การลด Fstop ชดเชยสำหรับการใช้ ND 500

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND500  Shutter Speed: 25 seconds
ISO: 50  Aperture:  F16  Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND500  Shutter Speed: 8 seconds
ISO: 100  Aperture:  F5.0  Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND500  Shutter Speed: 20 seconds
ISO: 50  Aperture:  F16  Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND500  Shutter Speed: 10 seconds
ISO: 50  Aperture:  F13  Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

อุปกรณ์ที่ใช้

Camera Mode: M  ND Filter: RealPro ND500  Shutter Speed: 15 seconds

ISO: 50  Aperture:  F7.1  Camera: Nikon D750 and my lens Nikon 24 - 85mm

เครดิต: kenkoglobal.comsharynhodges.co.za